Från 4:e till 6:e april kommer Premek Hi Tech att delta i MEDTEC EUROPE 2017 i Stuttgart

Utställningen är tillägnad den medicinska sektorn, där Premek kommer att presentera sin produktion och medicinska precisionsdetaljer.

Företaget har deltagit i detta event sedan 2012, i samarbete med den kemiska etsnings partnern Chemical Machining Milan.

Premek Hi Tech har nyligen genomfört en uppgradering av sin tekniska utrustning,  på fräsningsavdelning, med helt nya 5-axliga maskiner.
Premek Hi Tech kan producera komponenter med komplexa geometrier såsom krävs av den medicinska industrin.

Förutom de tekniska aspekterna kommer Premek Hi Tech även att presentera det nya affärsnätverket MEDITECH GROUP.
Nätverket har samlat företag med särskilda kompetenser och en uppsättning kompletterande inriktningar inom finmekanik, plast och elektronik.
Genom detta nätverk kan Premek erbjuda sina slutkunder en komplett serviceleverans: från design till färdig produkt.

Kom besök oss i monter 1G28 så har du möjlighet att få information om de senaste nyheterna gällande våra tekniska och kommersiella investeringar!

33