“I en värld som är under konstant förändring, är produktfdifferentiering en “naturlig” form av anpassning. För oss, emellertid, är det även ett kreativt stimuli.”

Över två hundra kunder i hela världen, inklusive många multinationella, med en extraordinär vidd av tillverkningssektorer och kontinuerligt växande: bilindustrin, industriella fordon, livsmedel- och medicinsk industri, optomekanik, luftfart och försvar, hydraulik och pneumatik, energi och kemisk industri, industriell automation, allmän verkstadsindustri, fritidsprodukter, byggnad och andra sektorer (telekommunikation, textilmaskiner, redskap, utrustning för badrum).

Differentieringen inspireras konstant genom dynamiken i marknaden: det ligger i Premek Hi Techs DNA att anta nya utmaningar, där teknologiskt  innovativt innehåll erbjuder ytterligare möjligheter för produktion.

premek-industries