“Att få det första ISO 9002-certifikatet 1997 var bara en formalisering av en naturlig inriktning mot kvalitet i varje steg av tillverkningsprocessen.”

Premek Hi Tech har nu 4 personer som är engagerade enbart i kvalitetssäkring. Redan 1997 fick Premek Hi Tech Kvalitetscertifieringen ISO 9002 av DNV (Det Norske Veritas), uppgraderades sedan till ISO 9001. Företaget har också certifieringen ADW2-ADW6/2 från TÛV och håller på att implementera nya certifikat.

Det ständiga åtagandet att berika företagets certifieringssystem har lett till att Premek Hi Tech också uppnått ISO 14001-certifiering 2018.

För Premek Hi Tech är Kvalitet mera en stil och ett sätt att vara: allt börjar med Kvalitet. Allt måste sluta med den kvalitet som tillfredsställer kunden, övertygad av att varje steg i tillverkningscykeln är en del av företagets system, utsatt för noggranna kontroller innan produkten släpps ut på marknaden.