KVALITÉ & CERTIFIERING

KVALITET: GRAVITATIONSSYSTEMET I PREMEK

“Att få den första ISO 9002-certifieringen 1997 var bara en formalisering av en naturlig inriktning på kvalitet i varje steg av produktionsprocessen.”

Premek Hi Tech har nu 4 personer exklusivt engagerade i kvalitetssäkring. Redan 1997 har Premek Hi Tech erhållit kvalitetscertifieringen ISO 9002, med certifieringsenheten DNV (Det Norske Veritas), sedan uppgraderad till ISO 9001 och håller nu på att implementera nya certifieringar.

Det ständiga engagemanget för att berika företagets certifieringssystem har lett till att Premek Hi Tech även uppnår ISO 14001-certifiering under 2018.

För Premek Hi Tech så är kvalité är fortfarande mycket mer en flagga att vifta, det är snarare en stil och ett sätt att vara: allt utgår från kvalité. Allt måste sluta med att den kvalitet som bör säkerställas för kunden, eftersträvas i varje steg av produktionscykeln, blev en integrerad del av företagssystemet, föremål för strängare kontroller innan produkten släpps ut på marknaden.

Ladda ner ISO 9001

Ladda ner ISO 14001

DNV ISO 9001 - DNV ISO 14001 - Premek