“Principerna hjälper oss att komma långt om vi håller dem inom oss och använder dem konsekvent.”

sv-premek-vision