OM OSS

Nya scenarier: riktningen för vår erfarenhet

“Vi gör, och har alltid gjort, det andra inte gör. Detta, från vår synvinkel, är att se längre.”

Sedan 1978 har Premek Hi Tech valt vägen av teknisk förbättring och kontinuerlig innovation. Detta inför nya industrier på en allt bredare marknad: en tillväxtresa med ett fast och exakt steg, som för med sig ett bagage av förvärvade färdigheter.

På 70- och 80-talen erbjöd Premek Hi Tech konventionella metallsvarvningstjänster för italienska kunder inom några specifika sektorer.
70 80
På 80- och 90-talen började Premek Hi Tech tillhandahålla affärstjänster till en bredare internationell kundkrets. Dess kärnverksamhet gick från enkla metallbearbetningsprocesser (CNC-svarvning och fräsning) till att även leverera råmaterial, värmebehandlingar och ytfinish.
90 80
Under det tredje millenniet var Premek Hi Tech engagerad i en särskilt intensiv tillväxtperiod. Förutom bearbetningsprocesser, råvaruförsörjning, värmebehandlingar och ytbehandlingar startade Premek Hi tech att erbjuda systemmontering. Företaget kan nu möta kraven från mer än 400 kunder runt om i världen, inom en mängd olika branscher.

Nyttårtusende

VISION

“Principerna hjälper oss att gå långt, om vi alltid har dem inom oss och tillämpar dem konsekvent.”

FÖRETAGSFILM