“Framgången för ett tillverkande företag beror i huvudsak på val som gjorts uppåt eller neråt i den industriella processen.”

Att skapa ordning och organisation är nyckelord för ett företag som vuxit fram ur inte bara sin specialitet som tillverkare, utan även i sitt sätt att möta marknaden.

Premek Hi Tech, specialiserat på tillverkning och montage av precisionskomponenter huvudsakligen ämnade för den internationella marknaden, är i spetsen av en grupp av företag med ett nära samarbete. Här arbetar sextio anställda inklusive maskinoperatörer och kontorsanställda. Som stöd för  produktionsaktiviteterna finns även ett nätverk av affärspartners som är specialiserade på olika processer och förädlingar.

Den huvudsakliga utvecklingen av marknaden i norra Europa har också lett till öppnandet av Premek Hi Tech Sweden, en filial baserad i Karlstad.

best-logo

Länken för Gruppens försäljning är B.E.S.T, som erbjuder kommersiell service för internationalisering och strategisk marknadsföring.

hitt

En specill tillgång till Gruppen, fokuserad på den medicinska industrin, är H.I.T.T, en spin-off från moderbolaget, specialiserat på tillverkning och försäljning av medicinska komponenter med hög precision för diagnostik och kirurgi.