GRUPPEN

Ett korrekt lagarbete

“Framgången för ett produktionsbolag beror huvudsakligen på val som görs uppströms eller nedströms gällande den industriella processen.”

Skapa ordning och organisation är nyckelord för ett företag som vuxit inte bara i sin specialtillverkning, utan också i sitt förhållningssätt till marknaden.

Premek Hi Tech

Premek Hi Tech, specialiserat på tillverkning och montering av precisionskomponenter främst avsedda för den internationella marknaden, står i spetsen för en grupp närstående företag. Här arbetar sextio anställda, inklusive maskinförare och anställda på företagskontoren.

Till stöd för produktionsaktiviteterna finns också ett nätverk av affärspartners, specialiserade på specifik bearbetning och behandlingar. Den stora utvecklingen av marknaden i norra Europa har också lett till öppnandet av Premek Hi Tech Sweden, filialkontor i Karlstad och Premek Hi Tech Tyskland, filialkontor baserat i Monaco.

MARKNADER

“Den kontinuerliga jämförelsen avseende krävande marknader, som de i Centraleuropa och Nordamerika, är en integrerad del av vår företagskultur.”

HUVUDSAKLIGA EXPORTOMRÅDEN

Idag går över 75 % av produktionen på export, i konsoliderade områden som norra Europa och nya marknader utanför Europa under den senaste expansionen.

Bortom siffrorna framträder tryggheten och tillfredsställelsen av långsiktiga relationer med stora industrikoncerner, vilket ger grunden för stabilitet och för utveckling i en nära framtid.

  DIVERSIFIERING

  “I en värld som ständigt förändras är produktdifferentiering en ”naturlig” form av anpassning. Men för oss är det också en kreativ puls.”
  Över fyrahundra kunder över hela världen, inklusive många multinationella företag, med ett extraordinärt utbud av tillverkningssektorer och som växer kontinuerligt: fordon, industrifordon, livsmedels- och medicinindustri, optomekanik, flyg- och försvarsteknik, hydraulik och pneumatik, energi- och kemisk industri, industriell automation, allmänt teknik, fritidsprodukter, konstruktion och andra sektorer (telekommunikation, textilmaskiner, hushållsapparater, badrumsmöbler).

  Differentiering är ständigt inspirerad av dynamiken på marknaden: något i DNA’t hos Premek Hi Tech att ta sig an nya utmaningar, där tekniskt innovativt innehåll erbjuder ytterligare möjligheter för produktion.

   H.I.T.T.

   H.I.T.T.

   En specifik tillgång för koncernen fokuserad på den medicinska industrin är H.I.T.T., en avknoppning av moderbolaget, specialiserat på produktion och försäljning av mekaniska precisionskomponenter för medicinska tillämpningar avsedda för diagnostik och kirurgi.

   B.E.S.T.

   B.E.S.T.

   Gränssnittet för koncernens försäljning är B.E.S.T., som erbjuder kommersiella tjänster för internationalisering och strategisk marknadsföring.

   WWD

   WWD

   WineWebDesign-projektet inspirerades av önskan att skapa en division som utformar och tillverkar designprodukter.

   PREMEK HI TECH ÄR LEDARE FÖR TVÅ FÖRETAGSNÄTVERK,
   MEDITECH GROUP OCH VIS AQUA.

   Meditech Group är specialiserat på lösningar för medicin- och läkemedelsindustrin. Den sammanför verkligheter av excellens inom precisionsmekanik, elektronik, plastbearbetning och anodisering av aluminium och titan, förenade enligt en logik av komplementaritet av kompetens för att tillhandahålla en komplett leveranstjänst, allt från samdesign till den färdiga produkten. Förutom Premek Hi Tech ingår Alfa Elettronica, Al Ti Color, Brovedani, Carniaflex eller SIOM Termoplast.

   Vis Aqua ansvarar för att utveckla innovationsprojekt inom vattenkraftsområdet. Sedan 2016 har det varit engagerat i utvecklingen av en innovativ mikro-vattenkraftteknik, med låg lyfthöjd och mycket lågt miljöpåverkan, vilket hittills har lett till realiseringen av en experimentell prototyp för att testa den genererade strömmen. Sandro Targa, expert inom vattenkraftssektorn, och Goriziane S.p.A., en grupp som tillhandahåller ingenjörslösningar till olje- och gas-, marin- och industrisektorerna, samt underhåll och uppgraderingar av fordon, maskiner och anläggningar, ingår också i nätverket.