“Den kontinuerliga jämförelsen med krävande marknader, som t.ex. Centraleuropa och Nordamerika, är en väsentlig del av av vår företagskultur.” 

Premek Hi Techs historia börjar i slutet av 70-talet i Friuli Venezia Giulia, vid den tiden den nord-öst-italienska ekonomiska  motorn. Denna humus av stora multinationella företag, som Zanussigruppen (nu Elektrolux), utvecklar ett sätt att arbeta som leder till en naturlig behandling av de mest krävande världsmarknaderna. Idag exporteras över 85% av produktionen till områden som Nordeuropa och nya marknader utanför Europa i en nyligen gjord expansion.

Bortom siffrorna urskiljs säkerheten och tillfredsställelsen av långsiktiga relationer med större industrikoncerner, som ger grunden för stabilitet och utveckling inom en nära framtid.

premek-exports