DIVISIONER

Erfarenhet omvandlas till multisektorisk kompetens

Premek Hi Techs verksamhet är uppdelad i tre divisioner: medicinska, kommersiella tjänster och vinindustrin.
H.I.T.T.

H.I.T.T.

En specifik tillgång för koncernen fokuserad på den medicinska industrin är H.I.T.T., en avknoppning av moderbolaget, specialiserat på produktion och försäljning av mekaniska precisionskomponenter för medicinska tillämpningar avsedda för diagnostik och kirurgi.
B.E.S.T.

B.E.S.T.

Gränssnittet för koncernens försäljning är B.E.S.T., som erbjuder kommersiella tjänster för internationalisering och strategisk marknadsföring.
WWD

WWD

WineWebDesign-projektet inspirerades av önskan att skapa en division som utformar och tillverkar designprodukter.
Besök WWDs webbplats