PRODUKTIONEN FRÅN PREMEK HI TECH HAR ALLTID FOKUSERAT PÅ PRECISIONSMEKANIK OCH SMÅ MONTERINGAR I ENLIGHET MED KUNDENS DESIGN

Företaget är specialiserat på bearbetning av rostfritt stål och aluminiumlegeringar och arbetar även med brons, mässing, plast och specialmaterial som titan, Inconel, Hastelloy.

Produktion

VI GÖR, OCH HAR ALLTID GJORT, DET ANDRA INTE GÖR. DETTA, FRÅN VÅR SYNVINKEL, ÄR ATT SE LÄNGRE

Sedan 1978 har Premek Hi Tech valt vägen av teknisk förbättring och kontinuerlig innovation. Detta inför nya industrier på en allt bredare marknad: en tillväxtresa med ett fast och exakt steg, som för med sig ett bagage av förvärvade färdigheter.

Premek Hi Tech

EN NATURLIG INRIKTNING PÅ KVALITET I VARJE STEG I PRODUKTIONSPROCESSEN

För Premek Hi Tech så är kvalité fortfarande mycket mer än en flagga att vifta, det är snarare en stil och ett sätt att vara: allt utgår från kvalité. Allt måste sluta med att den kvalitet som bör säkerställas till kunden, eftersträvas i varje steg av produktionscykeln, blev en integrerad del av företagets system.

Kvalitè