Ständigt ökande inköp av ny teknik

In crescita costante le acquisizioni di nuove tecnologie | Premek

Kategori: Nyheter

Från 2019 till 2022 var det årliga genomsnittet av investeringar på omsättningen 12 %.

Premek Hi Tech’s siffror visar tydligt konstant tillväxt gällande investeringar i ny teknologi. Siffrorna från 2019 till 2022 visar på en kraftig ökning, med en investering på 16,62 % från omsättningen registrerad för 2022. Ökningen kommer från utgifter för ny produktionsutrustning och även köp av nya ledningssystem.

Syftet var att ytterligare förbättra processkvaliteten och effektiviteten till nytta för produktion och service, samtidigt som vi ytterligare implementerade den digitaliseringsprocess som vi inlett, före de flesta andra företag i branschen, och flyttar den närmare färdigställandet. Allt utan att förbise andra aspekter inklusive hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. För en detaljerad undersökning av våra prestationer under de senaste fyra åren, inbjuder vi dig att ta en titt på vårt diagram, som listar inköp år för år med relativa andelar av investeringar jämfört med omsättning.

För 2023 kan vi redan avslöja att vi har två nya robotsystem på väg: en 5-axlig arbetsstation och multitasking-center, vilket kommer att göra det möjligt att öka potentialen för det obemannade nattskiftet. Till detta kommer VERICUT-mjukvaran som tillåter realistiska 3D-simuleringar, exakt återskapar vad som händer under bearbetning och drastiskt minskar risken för fel.